Die man in die bruin klere – Siener voorspel

Die man in die bruin klere

Om die MAN IN BRUIN se rol te kan verstaan, moet ons eers besef dat die Kommunisme ‘n kardinale rol gespeel het in die verlies van ons land en ons vryheid. Sy rol sal eers uitgedien wees wanneer die Vierkleur wapper.

Die man in bruin klere
Die man in bruin klere. sal amper so lyk

Siener het nie net die oënskynlike verbrokkeling van Kommunisme in Rusland voorspel nie. Hy het ook gesien dat dit hier in Afrika sal voortleef en ongekende geweld in ons land gaan veroorsaak: Hier in die Noorde, het hy gesê, kom daar ’n rooi vlag uit. (die eerste verskyning van Kommunisme in Afrika.)

Dan is die aarde daar omgeploeg, maar dan sien ek ’n tweede rooi vlag kom uit. (m.a.w. dit sal herleef). Toe sien ek spanne swart osse (swartes) wat besig is om in te span. (hulle organiseer) Hulle kyk reguit hierheen. (Hulle maak gereed om moeilikheid te kom maak). Dan raak die gras aan die brand (geweld breek uit) en brand hierheen.

Die geweld, rebellie en rewolusie wat Afrika sedert die begin van die sestigerjare geteister het, gaan ook ons lot wees. Dit is deel van die Groot Rewolusie wat deur die Kommuniste aangeblaas word. (die rooi vlag). Suid-Afrika het reeds op 2 Februarie 1990 die stadium van finale oorgawe aan die Kommunisme betree.

Hierdie oorgawe is oor ’n tydperk van baie jare sorgvuldig georkestreer.
Maar die wederstrewige Afrikaner/Boervolk is glad nie van plan om gou weerstand te bied nie. Hulle gaan dit eers wil doen wanneer hulle nie meer die hand voor die oë kan sien nie. Siener het ook beklemtoon dat hulle dán nie weer op die vleeslike arm van hulle leiers (met voete van klei) moet staat maak nie. Daar sal wel in hierdie tyd ’n geestelike leier opstaan wat die volk sal saam snoer.

Die geheimsinnge, Die man in bruin klere

Siener het nie gesê hóé hierdie man die volk gaan bewapen nie, maar dit gaan geestelik sowel as fisies van aard wees.

Dan tree die man in die bruin pak klere na vore: Op 15 Junie 1920 ‘sien’ oom Nicolaas (Siener) dat Engeland deur Duitsland in ’n toekomstige wêreldoorlog verslaan gaan word. Dat ’n Getroue Afrikaner in ’n bruin pak klere ‘n belangrike rol in hierdie oorwinning sal speel. (Bij die Engelse waans (troepe) loop mense en daar is een groot man met een vaal jas. Toe gaan zij jas oop en hij het een bruin pak klere aan met blink knope (Boeresoldaat).

Hierdie gesig sluit aan by dié van 10 Junie: Ek staan in die weste van Europa en my hande is al twee vol bloed. (Die ‘man in bruin’ gaan ‘n rol speel in die Duitse oorwinning)
Eers daarná sal hy die volk toespreek en hulle tot bedaring bring (6 Aug. 1922): In die Noorde van Europa staan ’n man met bruin pak klere aan en kijk na die Zuide.
Siener het beklemtoon dat ons ‘n TWEEDE BLOEDRIVIER gaan hê. Dus sal hierdie ‘man in bruin’ die verteenwoordiger van ‘n Tweede Andries Pretorius wees.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar nog heelwat moet gebeur vóórdat ons die man in bruin gaan sien. Siener het voorspel daar gaan TWEE staatsgreep-pogings wees. Die eerste een sal misluk. (Dit wil voorkom asof dit die Boeremag kon gewees het, en wat, volgens regter Jordaan, misluk het).

Die Tweede Staatsgreep sal eers plaasvind wanneer die NWO-regering reeds in die Parlement sit, en die ‘blou briewe’ afgelewer word (drie ultimatums). Met die derde een spat die regering uitmekaar en slaan op vlug. Hulle is bang om aangeval te word. Die Derde Rebellie begin. (die Eerste een was in 1914 en die Tweede in 2001 met die Boeremag).

God gebruik sy Boodskappers

Wat my bekommer oor hierdie man in bruin, is dat daar by ons mense ‘n byna biddende afwagting is. Hulle kan nie wag dat hy sy verskyning moet maak.  So asof hy die een gaan wees wat tot ons redding gaan kom. Siener het uitdruklik gewaarsku dat ons daarteen moet waak en wag op die regte tyd.

Reeds met die Eerste Rebellie in 1914 het hy gewaarsku: “…God laat elke mens in die stof buk. Genl. Kemp moet nie môre, oormôre sê dit is hy, die dapper generaal, of ek die Siener(van Lichtenburg), of julle die dapper burgers, wat julle hier gebring het nie.  Hy moet God die eer gee wat Hom toekom.”

Hier is weer ’n duidelike parallel tussen die benoudheid waarin ons volk hom vandag bevind en die wedervaringe van die Israeliete toe hulle weens hul ongehoorsaamheid deur God aan verdrukking oorgegee is. In sulke tye het sterk leiers en Godsmanne in die midde van die volk opgestaan om hulle na redding te lei. —MAAR sonder uitsondering het daardie redding ALTYD DEUR INGRYPING VAN BO geskied. Dink maar aan Moses, Simson, Gideon, Dawid, Andries Pretorius en Sarel Cilliers.

Moet dit asseblief nie vergeet nie, mense! Laat ons na HOM opkyk vir ons verlossing en nie na ‘n vleeslike arm nie!

Vir meer oor die stigting gaan hier: https://stigting.co.za